Kwaliteit

Kwaliteit van de ondersteuning

In dit document leggen wij vast hoe wij de volgende onderdelen binnen onze organisatie invullen, hoe wij de kwaliteit van onze afspraken borgen, bewaken en verbeteren.

Inhoudelijk:
  • Trajectbegeleiding hoe, wat en wanneer.
  • Caselaodverdeling
  • Niveau coaches
  • Veiligheid
  • Klachten
  • ICT
  • Verzekering
Trajecten: hoe zien die er uit?

Op basis van het 8-fasenmodel begeleiden wij onze klanten.

Wij evalueren 6-mandelijks samen met de klant de doelen en de persoonsbeschrijving die wij daarin omschrijven. Vaak wordt bij deze evaluatie gebieds- of wijkteam uitgenodigd dan wel op andere manier op de hoogte gesteld.

Klanttevredenheid: wij meten tevredenheid van de klant middels een 'klanttevredenheidsonderzoek'.

Iedere maand vindt caseload overleg plaats tussen in ieder geval de eigenaar van het bedrijf en de coach.

Expertise coaches

Eigenaren Raymond en Xavière Kolk zijn altijd verantwoordelijk voor inhoud en voortgang begeleiding van klanten. De eigenaren (Raymond en Xavière beschikken over relevante diploma’s en veel werkervaring.

Coaches die als zzp-er ingehuurd worden beschikken over relevante diploma’s en certificaten en – vooral- over veel ervaring, taalkennis zo nodig en een klantgerichte, actieve en invoelende werkhouding.

Caseloadverdeling

Klanten krijgen in principe een coach aangeboden op basis van de vraag en de daarbij passende expertise. Mocht een klant een voorkeur aangeven voor de begeleiding dan zal daar, mits dit bijdraagt aan de hulpverlening gehoor aan gegeven worden.

Opleiding van coaches

ZZP-ers zijn zelf verantwoordelijk voor hun opleiding. Wel kunnen zij daarin altijd de visie van eigenaren opvragen.

Veiligheid

Veiligheid tijdens de contacturen voor de klant wordt gewaarborgd door hulpverlener en een klachtenafspraak.

Veiligheid van de coach / begeleider: als de begeleider voelt dat een situatie onveilig is dan stapt hij daar uit. De begeleider controleert of observeert of de klant / andere aanwezigen veilig zijn. De begeleider schakelt hulpinstanties in.

De eigenaren Raymond en Xavière dragen zorg voor de ondersteuning van klant en begeleider als er incidenten zijn.

ICT en privacy

Wij richten al ons berichtenverkeer- en documentatie in op de eisen die gesteld worden middels de GDPR (General Protector Privacy Policy.)

Klachten-afspraken

Wij ontwikkelen een formulier waarop de klant kan aangeven hoe zijn of haar tevredenheid is rondom de geboden begeleiding.

Klanten, instanties en begeleiders die klachten hebben, ervaren de vrijheid om deze te melden bij gebiedsteam of andere aangewezen organisaties zoals gemeente als zij niet bij onze organisatie terecht kunnen met een klacht. Tekst, Advies & Support zal altijd inzetten op het oplossen van klachten, samen met de betrokken partijen.

Klanten die een klacht willen indienen tegen een andere organisatie en daarbij onze hulp vragen kunnen rekenen op professionele ondersteuning en advisering door Tekst, Advies en Support.

Controle op kwaliteitsprotocol:

Ieder jaar worden de hier bovengenoemde punten bezien door dhr. Jetze Terpstra, eigenaar van De Vertakking waaronder een zorgboerderij in Ryptsjerk. Terpstra controleerd en adviseerd ons inhoudelijk. Wij vragen daarbij om kritische blik, wetende dat wij met dit protocol zowel naar binnen gericht (binnen eigen organisatie) als naar buiten gericht (bijvoorbeeld aan gemeenten) onze interne afspraken aanbieden en daaraan gehouden worden.
Naast inhoudelijke 'audit' voldoen wij aan de vraag van gemeenten om een accountantsverklaring aan te leveren.

Openingstijden

Op afspraak

Mijn locatie

zou je?

Stuur mij email of doe een belletje (06) 14 83 00 50